"Câu chuyện có một kết thúc bất ngờ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Câu chuyện có một kết thúc bất ngờ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu chuyện có một kết thúc bất ngờ." dịch sang tiếng anh: The story has a surprise ending.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login