"Những viên gạch gảy vào váy cô." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Những viên gạch gảy vào váy cô." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những viên gạch gảy vào váy cô." tiếng anh câu này dịch: The brambles plucked at her skirt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login