"Các tài liệu du lịch có đầy đủ các khu nghỉ mát tuyệt vời nhất có thể tưởng tượng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Các tài liệu du lịch có đầy đủ các khu nghỉ mát tuyệt vời nhất có thể tưởng tượng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tài liệu du lịch có đầy đủ các khu nghỉ mát tuyệt vời nhất có thể tưởng tượng." câu này tiếng anh là: The travel brochure is full of the most wonderful resorts imaginable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login