"Kể từ khi đột nhập, chúng tôi đã thay đổi tất cả các khóa." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Kể từ khi đột nhập, chúng tôi đã thay đổi tất cả các khóa." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kể từ khi đột nhập, chúng tôi đã thay đổi tất cả các khóa." tiếng anh câu này dịch: Since the break-in we've had all our locks changed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login