"Ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh." dịch câu này sang tiếng anh: Light travels faster than sound.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login