"Họ là một đội khó đánh bại." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Họ là một đội khó đánh bại." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ là một đội khó đánh bại." tiếng anh là: They're a hard team to beat.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login