"Từ giáo trình biểu thị rằng khóa học không có nghĩa là gì?" tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Từ giáo trình biểu thị rằng khóa học không có nghĩa là gì?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Từ 'giáo trình' biểu thị rằng 'khóa học' không có nghĩa là gì?" tiếng anh dịch: What does the word 'curriculum' denote that 'course' does not?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login