"Edward III đã ở một vị trí tinh tế và không thể chối cãi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Edward III đã ở một vị trí tinh tế và không thể chối cãi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Edward III đã ở một vị trí tinh tế và không thể chối cãi." dịch sang tiếng anh: Edward III was in a delicate and unenviable position .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login