"Tôi đến đó sớm nên tôi có vài phút để thu thập suy nghĩ của mình trước khi cuộc họp bắt đầu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi đến đó sớm nên tôi có vài phút để thu thập suy nghĩ của mình trước khi cuộc họp bắt đầu." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đến đó sớm nên tôi có vài phút để thu thập suy nghĩ của mình trước khi cuộc họp bắt đầu." câu này tiếng anh dịch: I got there early so I had a few minutes to collect my thoughts before the meeting began.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login