"Đó là một buổi sáng nóng bỏng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đó là một buổi sáng nóng bỏng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một buổi sáng nóng bỏng." tiếng anh dịch: It was a boiling hot morning.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login