"Các ống nước đóng băng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các ống nước đóng băng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các ống nước đóng băng." dịch sang tiếng anh: The water pipe froze up.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login