"Cung điện đã thông báo rằng Công tước và Nữ công tước sẽ tách ra." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cung điện đã thông báo rằng Công tước và Nữ công tước sẽ tách ra." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cung điện đã thông báo rằng Công tước và Nữ công tước sẽ tách ra." dịch sang tiếng anh là: The Palace has announced that the Duke and Duchess are to separate.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.