"Chúng tôi đã đi cắm trại ở dãy núi San Bernardino." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi đã đi cắm trại ở dãy núi San Bernardino." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã đi cắm trại ở dãy núi San Bernardino." tiếng anh câu này dịch: We went camping in the San Bernardino Mountains.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login