"Rosa nghĩ rằng người đàn ông này không biết gì, thô lỗ và đạo đức giả." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Rosa nghĩ rằng người đàn ông này không biết gì, thô lỗ và đạo đức giả." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rosa nghĩ rằng người đàn ông này không biết gì, thô lỗ và đạo đức giả." dịch sang tiếng anh: Rosa thought the man was ignorant, rude, and hypocritical.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login