"Bạn không thể đề xuất các mục tiêu cao cả mà không chỉ định các loại hạt và bu lông về cách đạt được chúng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bạn không thể đề xuất các mục tiêu cao cả mà không chỉ định các loại hạt và bu lông về cách đạt được chúng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không thể đề xuất các mục tiêu cao cả mà không chỉ định các loại hạt và bu lông về cách đạt được chúng." tiếng anh câu này dịch: You can't propose lofty goals without specifying the nuts and bolts of how they are to be achieved.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login