"Nơi bị kẹt. Chúng tôi sẽ không bao giờ vào được." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Nơi bị kẹt. Chúng tôi sẽ không bao giờ vào được." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nơi bị kẹt. Chúng tôi sẽ không bao giờ vào được." dịch câu này sang tiếng anh là: The place is jammed. We'll never get in.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login