"Anh ta dường như có một nhận thức trực quan về cảm giác của tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh ta dường như có một nhận thức trực quan về cảm giác của tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta dường như có một nhận thức trực quan về cảm giác của tôi." câu này tiếng anh dịch: He seemed to have an intuitive awareness of how I felt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login