"Hàng ngàn người đã bị tra tấn trên giá đỡ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Hàng ngàn người đã bị tra tấn trên giá đỡ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hàng ngàn người đã bị tra tấn trên giá đỡ." tiếng anh là: Thousands of people were tortured on the rack.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login