"Cây trồng chính là yến mạch và lúa mạch." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cây trồng chính là yến mạch và lúa mạch." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cây trồng chính là yến mạch và lúa mạch." tiếng anh dịch: The main crops were oats and barley.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login