"Bông cải yêu dấu của cô không nơi nào được tìm thấy." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bông cải yêu dấu của cô không nơi nào được tìm thấy." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bông cải yêu dấu của cô không nơi nào được tìm thấy." dịch sang tiếng anh là: Her beloved broach was nowhere to be found.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login