"Các công nhân khách sạn được trả tiền đậu phộng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các công nhân khách sạn được trả tiền đậu phộng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công nhân khách sạn được trả tiền đậu phộng." tiếng anh câu này dịch: The hotel workers get paid peanuts .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login