"Thay đổi đã đến, nhưng với tốc độ chóng mặt." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Thay đổi đã đến, nhưng với tốc độ chóng mặt." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thay đổi đã đến, nhưng với tốc độ chóng mặt." dịch câu này sang tiếng anh là: Change was coming, but at a glacial pace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login