"Nhà thờ từ chối xử phạt cuộc hôn nhân thứ hai của nhà vua." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Nhà thờ từ chối xử phạt cuộc hôn nhân thứ hai của nhà vua." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà thờ từ chối xử phạt cuộc hôn nhân thứ hai của nhà vua." câu này dịch sang tiếng anh:The church refused to sanction the king's second marriage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login