"Nó rất ồn ào, nhưng điều đó không làm phiền tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nó rất ồn ào, nhưng điều đó không làm phiền tôi." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó rất ồn ào, nhưng điều đó không làm phiền tôi." tiếng anh là: It was very noisy, but that didn't bother me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login