"Nếu tất cả chúng ta treo cùng nhau, kế hoạch của chúng tôi sẽ thành công." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Nếu tất cả chúng ta treo cùng nhau, kế hoạch của chúng tôi sẽ thành công." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu tất cả chúng ta treo cùng nhau, kế hoạch của chúng tôi sẽ thành công." dịch sang tiếng anh: If we all hang together, our plan will succeed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login