"Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm có số lượng cư dân mạng lớn hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia phương Tây nào." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm có số lượng cư dân mạng lớn hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia phương Tây nào." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm có số lượng cư dân mạng lớn hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia phương Tây nào." tiếng anh câu này dịch: China and India will soon have far larger numbers of netizens than any Western nation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login