"Cảnh tượng ghê rợn khiến anh rùng mình." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cảnh tượng ghê rợn khiến anh rùng mình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh tượng ghê rợn khiến anh rùng mình." dịch câu này sang tiếng anh: The ghastly sight gave him the shudders.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login