"Tôi xin lỗi vì đã làm ầm ĩ lên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi xin lỗi vì đã làm ầm ĩ lên." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xin lỗi vì đã làm ầm ĩ lên." câu này tiếng anh dịch: I'm sorry for making such a fuss.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.