"Trọng tâm chính của chúng tôi là giúp mọi người trở lại làm việc." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Trọng tâm chính của chúng tôi là giúp mọi người trở lại làm việc." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trọng tâm chính của chúng tôi là giúp mọi người trở lại làm việc." câu này dịch sang tiếng anh là: Our main focus is on helping people get back into work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login