"Thật bất thường khi Dave đến trễ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Thật bất thường khi Dave đến trễ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật bất thường khi Dave đến trễ." tiếng anh là: It's unusual for Dave to be late.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login