"Tôi không thể tin được sự kiêu ngạo của người đàn ông!" tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi không thể tin được sự kiêu ngạo của người đàn ông!" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể tin được sự kiêu ngạo của người đàn ông!" tiếng anh dịch: I couldn't believe the arrogance of the man!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login