"Các quỹ tương hỗ đã được hấp dẫn cho người tiết kiệm nhỏ." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Các quỹ tương hỗ đã được hấp dẫn cho người tiết kiệm nhỏ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các quỹ tương hỗ đã được hấp dẫn cho người tiết kiệm nhỏ." dịch câu này sang tiếng anh: Mutual funds have been attractive to small savers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login