"Tiêu đề của cuốn tiểu thuyết là "Con trai và người yêu"." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tiêu đề của cuốn tiểu thuyết là "Con trai và người yêu"." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tiêu đề của cuốn tiểu thuyết là "Con trai và người yêu"." câu này tiếng anh dịch: The title of the novel is "Sons and Lovers".
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login