"Các đồ nội thất đã được để lại bởi những người cư ngụ trước đó." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Các đồ nội thất đã được để lại bởi những người cư ngụ trước đó." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đồ nội thất đã được để lại bởi những người cư ngụ trước đó." dịch sang tiếng anh là: The furniture had been left by the previous occupants.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login