"Việc nhân số đã khiến cho việc xây dựng câu lạc bộ của chúng ta trở nên quá nhỏ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Việc nhân số đã khiến cho việc xây dựng câu lạc bộ của chúng ta trở nên quá nhỏ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc nhân số đã khiến cho việc xây dựng câu lạc bộ của chúng ta trở nên quá nhỏ." dịch câu này sang tiếng anh là: The multiplication of numbers has made our club building too small.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login