"Tôi đã cố gắng kêu gọi bản chất tốt hơn của anh ấy nhưng anh ấy sẽ không đồng ý giúp chúng tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi đã cố gắng kêu gọi bản chất tốt hơn của anh ấy nhưng anh ấy sẽ không đồng ý giúp chúng tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã cố gắng kêu gọi bản chất tốt hơn của anh ấy nhưng anh ấy sẽ không đồng ý giúp chúng tôi." câu này tiếng anh dịch: I tried appealing to his better nature but he wouldn't agree to help us.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login