"Chó sói có xu hướng săn theo bầy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chó sói có xu hướng săn theo bầy." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chó sói có xu hướng săn theo bầy." dịch câu này sang tiếng anh là: Wolves tend to hunt in packs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login