"Tôi đã nói chuyện với Susie về điều đó, và cô ấy đều ủng hộ việc đi." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi đã nói chuyện với Susie về điều đó, và cô ấy đều ủng hộ việc đi." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã nói chuyện với Susie về điều đó, và cô ấy đều ủng hộ việc đi." câu này tiếng anh là: I talked to Susie about it, and she's all in favor of going.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login