"Họ mang theo tin tức về cuộc chiến tiếp theo dọc biên giới." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ mang theo tin tức về cuộc chiến tiếp theo dọc biên giới." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ mang theo tin tức về cuộc chiến tiếp theo dọc biên giới." tiếng anh câu này dịch: They brought news of further fighting along the border.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login