"Tôi sợ rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa bạn vào quản chế." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi sợ rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa bạn vào quản chế." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sợ rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa bạn vào quản chế." câu này tiếng anh là: I'm afraid I have no choice but to put you on probation .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login