"Tiểu thuyết tốt mở rộng tầm nhìn của bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tiểu thuyết tốt mở rộng tầm nhìn của bạn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tiểu thuyết tốt mở rộng tầm nhìn của bạn." câu này tiếng anh dịch: Good novels broaden your horizons.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login