"Cô nhận ra một bóng người cao lớn đang nhìn cô." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô nhận ra một bóng người cao lớn đang nhìn cô." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nhận ra một bóng người cao lớn đang nhìn cô." dịch sang tiếng anh: She was aware of a tall dark figure watching her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login