"Sự chậm trễ lâu đã khiến tất cả chúng ta rơi vào tâm trạng tồi tệ." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Sự chậm trễ lâu đã khiến tất cả chúng ta rơi vào tâm trạng tồi tệ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự chậm trễ lâu đã khiến tất cả chúng ta rơi vào tâm trạng tồi tệ." dịch câu này sang tiếng anh: The long delay had put us all in a bad mood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login