"Nếu bạn không thích công việc của mình, tại sao bạn không đóng gói túi của mình và tìm một công việc khác?" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nếu bạn không thích công việc của mình, tại sao bạn không đóng gói túi của mình và tìm một công việc khác?" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn không thích công việc của mình, tại sao bạn không đóng gói túi của mình và tìm một công việc khác?" câu này tiếng anh là: If you don't like your work, why don't you pack your bags and find another job?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login