"Bệnh đậu mùa đã được kiểm soát bằng cách sử dụng vắc-xin." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Bệnh đậu mùa đã được kiểm soát bằng cách sử dụng vắc-xin." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bệnh đậu mùa đã được kiểm soát bằng cách sử dụng vắc-xin." câu này tiếng anh dịch: Smallpox has been brought under control by the use of vaccine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login