"Tóc của cô ấy trông không gọn gàng, và cô ấy không trang điểm." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tóc của cô ấy trông không gọn gàng, và cô ấy không trang điểm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tóc của cô ấy trông không gọn gàng, và cô ấy không trang điểm." câu này dịch sang tiếng anh:Her hair looked untidy, and she had no make-up on .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login