"Leonard lấy chủ nghĩa hiện thực bẩn thỉu theo phong cách Carver và hợp nhất nó với nhịp độ của một câu chuyện trinh thám." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Leonard lấy chủ nghĩa hiện thực bẩn thỉu theo phong cách Carver và hợp nhất nó với nhịp độ của một câu chuyện trinh thám." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Leonard lấy chủ nghĩa hiện thực bẩn thỉu theo phong cách Carver và hợp nhất nó với nhịp độ của một câu chuyện trinh thám." tiếng anh câu này dịch: Leonard takes Carver-style dirty realism and fuses it with the pace of a detective story.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login