"Thỏa thuận lớn! Tôi đã bắt được một con cá lớn gấp đôi tuần trước" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Thỏa thuận lớn! Tôi đã bắt được một con cá lớn gấp đôi tuần trước" dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thỏa thuận lớn! Tôi đã bắt được một con cá lớn gấp đôi tuần trước" câu này dịch sang tiếng anh là: Big deal! I caught a fish twice that big last week
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login