"Các tù nhân đã bị tra tấn và cắt xén." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Các tù nhân đã bị tra tấn và cắt xén." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tù nhân đã bị tra tấn và cắt xén." dịch câu này sang tiếng anh: The prisoners had been tortured and mutilated.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login