"Mọi người lo ngại về chất lượng không khí mà họ hít thở." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Mọi người lo ngại về chất lượng không khí mà họ hít thở." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người lo ngại về chất lượng không khí mà họ hít thở." câu này dịch sang tiếng anh:People are concerned about the quality of the air they breathe.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.